Ke třem desítkám událostí byla v roce 2023 vyslána Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Praha 1. Kromě toho hasiči městské části absolvovali tři taktická cvičení a takřka třicet pravidelných i mimořádných výcviků. Podíleli se také na základě pokynů vedení Prahy 1 na zajištění a podpoře několika kulturních a společenských akcí. Za mimořádné nasazení při listopadovém protipovodňovém cvičení na Kampě se Jednotce dostalo dokonce poděkování od vedoucí Úřadu vlády ČR Jany Kotalíkové.

Dobrovolní hasiči první městské části v loňském roce vyjížděli například k požáru elektrické rozvodny v podzemních garážích Národního divadla, několikrát k čerpání vody ze zatopených prostor, otevírání uzamčených prostor nebo k záchraně osoby z hladiny Vltavy. V prosinci se intenzivně podíleli na odstraňování sněhu, nebezpečných ledových převisů či zprůchodňování chodníků a ulic v centru hlavního města Prahy. Hasiči Prahy 1 byli několikrát vysláni také k likvidaci spadlých či polámaných stromů po vichřicích. Vedle těchto úkolů věnují hasiči svůj volný čas Jednotce pravidelně každou druhou sobotu v průběhu celého roku. Jen loni tak strávili na činnostech jako je údržba techniky a souvisejících hospodářských prostor přes 2500 osobohodin. 

„V souvislosti s výjezdovou činností je třeba připomenout fakt, že Jednotka měla více než měsíc znemožněný výjezd techniky z důvodu stavebních prací na pozemku hasičské zbrojnice a v bezprostředním okolí,“ podotkl velitel JSDH Praha 1 Zdeněk Čihák. Podle něj byla cvičení, organizovaná Hasičským záchranným sborem Hlavního města Prahy, zaměřena na spolupráci jednotek požární ochrany při zásahu v prostředí zamořeném infekcí B-agens (bakterie, viry, plísně, spory nebo toxiny, získané ze živých organismů a vedoucí k onemocnění osob), na zásahy při výbuchu plynu v hudebním klubu s větším počtem zraněných nebo na vyhledávání osob v neznámém prostředí s minimální či nulovou viditelností. Výcvik Jednotky dobrovolných hasičů se pak orientoval na využívání záchranných prostředků, vyprošťování osob z havarovaných vozidel, postup při zásazích u nehod elektromobilů či hasebních prací za použití cisternové automobilové stříkačky.

Za profesionální účast na protipovodňovém cvičení, které se konalo 21. listopadu 2023 v okolí objektu Lichtenštejnského paláce na Kampě, se hasiči Prahy 1 dočkali poděkování od vedoucí Úřadu vlády ČR. „S pomocí JSDH Praha 1 pod vedením velitele Zdeňka Čiháka bylo cvičení provedeno v rekordně krátkém čase a přitom byla ověřena funkčnost protipovodňových opatření na objektu. Cenné byly také jejich praktické rady s instalací zábran, které předali našim kolegům,“ uvedla Jana Kotalíková v dopise adresovaném starostce Prahy 1 Terezii Radoměřské. Za obětavou službu hasičům z jedničky poděkovala také starostka: „Jednou je to čistá uniforma s nažehleným límečkem, příště zamazaná helma, propálené boty a špinavý obličej. Pořád jsou to ale ti, na které se obrátíme, když spadne kotě do kanálu, když nám hoří dům, nebo když máme vodu po krk a výš. Jsou to ti, na které se obracíme, když potřebujeme pomoc.“

K nejdůležitějším činnostem Jednotky SDH Praha 1 v roce 2024 bude patřit komplexní taktické cvičení zaměřené na aktivaci protipovodňových opatření a systému ochrany paláce Žofín a celého ostrova naplánované na 2. března, výjezdová činnost v rámci pražského IZS, plnění úkolů zadávaných starostkou a vedením MČ, preventivní ochrana důležitých objektů Prahy 1 nebo participace na pokračování přípravy nové hasičské zbrojnice v ulici Holbova.