Stát v současné době pracuje na rozšíření služeb registru živnostenského podnikání, který má být do konce tohoto roku napojen na portál veřejné správy. Díky tomu bude možné online vyplnit formuláře bez nutnosti instalace speciální aplikace, jak je tomu dosud. Předpokladem pro plnohodnotné využití online služeb státu je tzv. e-občanka tj. občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem umožňující online identifikaci (prokázání) Vaší totožnosti. Právnické osoby mohou služby využívat prostřednictvím veřejné datové sítě (datové schránky).

 

Portál veřejné správy [www.gov.cz] má ambici stát se místem, kde budou dostupné všechny informace o životních událostech souvisejících s veřejnou správou.

Web dále mj. nabídne přehled dostupných online služeb státu, formulářů a tak podobně. Podrobnosti naleznete zde.

 

Podmínka: e-občanka s čipem

Abyste mohli tyto online služby plnohodnotně využívat (tj. bez nutnosti fyzické návštěvy úřadu), je třeba požádat o vydání občanského průkazu s čipem. Tento typ průkazu je vydáván teprve od 1. července 2018. Užitečné informace v této souvislosti publikují stránky ministerstva vnitra, které také portál spravuje.

Pomocí e-občanky se bude moci každý jednoduše přihlásit k jednotlivým službám státu, kterých je v současnosti 37. Občané tak budou moci získat online např. informace o pracovní neschopnosti, potvrzení o bezdlužnosti, výpis z rejstříku trestů nebo veškeré údaje týkající se služeb sociálního zabezpečení. A to je teprve začátek, další služby budou postupně přibývat. Díky e-občankám a Portálu občana představuje červenec 2018 pro občany skutečný start digitalizace ČR. Dosavadní projekty elektronizace veřejné správy se tím podařilo sjednotit do jednoho místa, které je dostupné kdykoliv a kdekoliv online. V budoucnu budou mít občané přes Portál občana možnost zabezpečeně a s důvěrou komunikovat na dálku se všemi orgány státní správy, úřady obcí, měst, a dokonce i s orgány EU. Budou mít možnost vyřídit zde vše, co potřebují, bez zbytečného čekání a průtahů, a to nejen na počítači, ale i prostřednictvím mobilní aplikace.[1]

Snadnější vyřízení živnosti

V současné době mohou elektronická podání vůči živnostenským úřadům činit pouze ti z Vás, kteří mají v počítači nainstalovanou aplikaci „JRF“, která umožňuje vyplněný formulář odeslat přímo do elektronické podatelny živnostenského rejstříku (e-podatelna) nebo do datové schránky živnostenského úřadu.

Do konce roku má být elektronické podání, ve věcech živnostenských, zjednodušeno a uživatelsky zkvalitněno. Na příště tak nebude nutné stahovat a instalovat výše zmíněnou aplikaci. Formulář bude možné vyplnit a podat online pomocí veřejné datové sítě nebo do e-podatelny (v tom případě je nutné podání opatřit zaručeným elektronickým podpisem). Ten, kdo preferuje papírovou podobu formuláře, má možnost vytištění a odeslání (odevzdání) podání obecnímu živnostenskému úřadu.

Vítaným usnadněním pro Vás dozajista bude nová funkcionalita, která umožní automatické předvyplnění e-formuláře. Jinými slovy, údaje, které o Vás stát schraňuje např. v živnostenském rejstříku nebo v některém ze základních registrů, se do formuláře zanesou samy, aniž by musely být vyplněny. Podrobnosti nabízí tisková zpráva ministerstva průmyslu a obchodu. 

Lukáš Balada – Odbor živnostenský

[1] Ministerstvo vnitra České republiky. Dostupné online. [28. 11. 2018]