Celkem devatenáct usnesení schválili členové Rady městské části Praha 1 na svém zasedání konaném v úterý 5. září.

Středisko volného času Jednička
Radní se na své zatím poslední schůzi seznámili s plánem akcí Střediska volného času Jednička. To vždy se startem nového školního roku předkládá plán, jehož součástí jsou programy a akce, které nabízejí zájmové vzdělávání především pro občany Prahy 1 všech věkových kategorií (např. cestovatelské večery, výtvarné a sportovní workshopy či letní tábory). V tomto školním roce půjde celkem o 40 různých akcí, 11 táborů a 36 kroužků.

Milostivý podzim
Radní také souhlasili s tím, že se Praha 1 připojí k tzv. Milostivému podzimu. Ve Sbírce zákonů byl totiž na konci června vyhlášen zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. A tímto zákonem je obcím a krajům, tedy i hlavnímu městu a jeho městským částem, dána možnost připojit se k letošnímu Milostivému podzimu.

Naše městská část se z rozhodnutí radních (a po následném schválení zastupiteli) připojí k odpuštění daňových dluhů souvisejících s místními poplatky.

Nemocnice Na Františku
Rada byla rovněž seznámena s Výroční zprávou Nemocnice Na Františku (NNF) za rok 2022 a s výsledkem hospodaření za první pololetí 2023. Radním byl také předložen návrh Smlouvy o partnerské spolupráci mezi Prahou 1, Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické (VŠE) a NNF.

Tato smlouva má být pokračováním současné Deklarace o spolupráci. Jejím předmětem je vypracování projektu zaměřujícího se na zhodnocení činnosti nemocnice a zefektivnění jednotlivých procesů. Fakulta managementu VŠE bude např. analyzovat účetní výkazy, provede rozbor finanční stability, platební schopnosti, obrátkovosti a efektivity využití majetku.

Rada i toto vnímá jako důležitý krok k dlouhodobě udržitelnému financování nemocnice. Vedle toho probíhají o jejím financování jednání s hl. m. Prahou, protože spádovost nemocnice výrazně přesahuje hranice naší městské části.

Další informace naleznete na Facebooku Praha 1 a na https://www.praha1.cz/politicka-reprezentace/rada/zapisy-z-jednani/.