Žádost o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky lze podat Magistrátu hlavního města Prahy nejpozději do 7. 10. 2021 do 20 hodin na těchto telefonních číslech:

•             771 224 472

•             771 224 473

•             771 224 474

Telefonní čísla jsou v provozu:

•             ve středu 29. 9. 2021 od 9 hodin do 18 hodin

•             ve čtvrtek 30. 9. 2021 od 9 hodin do 16 hodin

•             v pátek 1. 10. 2021 od 9 hodin do 14 hodin

•             v pondělí 4. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin

•             v úterý 5. 10. 2021 od 9 hodin do 16 hodin

•             ve středu 6. 10. 2021 od 9 hodin do 18 hodin

•             ve čtvrtek 7. 10. 2021, tj. v poslední den lhůty, od 9 hodin do 20 hodin

Ve dnech pracovního klidu nejsou linky obsluhovány.

Při podání žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky volič sdělí zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy:

•             jméno (jména) a příjmení

•             datum narození

•             adresu místa trvalého pobytu

•             adresu místa, kde na území hl. m. Prahy pobývá

•             telefonní číslo.

Do zvláštní přenosné volební schránky mohou hlasovat pouze voliči, jimž byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění covid-19. Hlasování proběhne v pátek 8. 10. 2021 od 8 do 22 hodin a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hodin.