Milí rodiče budoucích prvňáčků,

dovolte, abych vás upozornila na to, že zápisy do 1. ročníků základních škol v Praze 1 proběhnou vzhledem k situaci jinak než v minulých letech. Letos budou probíhat zápisy během dubna bez přítomnosti dětí, ale i rodičů. Podrobnosti, jak a co k tomu budete potřebovat, najdete na webových stránkách své spádové základní školy.

V tuto dobu vždy mateřské školy finišovaly s přípravou dětí na vstup do 1. třídy. Teď jste na to sami, ale věřím, že děti byly učitelkami ve školkách připravovány průběžně a kvalitně. Nicméně teď, když jste s dětmi doma, si můžete zkusit „zápis na nečisto“. Pokud zvolíte hravou formu a vše se bude odehrávat v domácím prostředí, bude to pro dítě hračka.

Nechte děti spočítat předměty v domácnosti do deseti, na běžných předmětech si

s ním zopakujte základní geometrické tvary (můžete soutěžit, kdo jich najde více), zkuste, zda váš předškolák pozná, čeho je více, čeho méně, stejně. Zda také svede přidávat, ubírat k danému počtu o 1 více a méně.

Po matematických úkolech si zkuste s dítětem vytleskávat slova po slabikách, určovat počet slabik ve slovech a najít v nich první hlásku – čím slovo začíná. Pexeso, které doma určitě máte, poslouží k určování stejných obrázků i těch odlišných.

V bytě si můžete hravě ověřit, zda dítě správně určí pravou i levou stranu, co je nahoře, dole, uprostřed, co je v řadě první, poslední, hned před, hned za. Určitě si najděte chvilku na čtení dítěti, ale nechte si od něj převyprávět, co právě slyšelo. Vždy si od něj nechte vyprávět o sobě, o čem právě přemýšlí. Také si opakujte říkanky, básničky, a pokud zjistíte, že ne vždy dobře vyslovuje, na internetu najdete mnoho odkazů na logopedické procvičování.

Přimlouvám se za to, abyste si společně hodně a často zpívali. Budete mít příležitost potěšit babičky a dědečky dětskými kresbami. Při této činnosti budete moci pozorovat, zda dítě správně drží tužku. Opět návod najdete na internetu.

Hlavně si ale čas, který máte dán, s dítětem užijte, jeho znalosti oceňte a „domácí zápis“ do školy oslavte: zasloužíte si to všichni.

Pokud budete mít nějaké dotazy, obraťte se na mě nebo na odbor školství. Rádi je zodpovíme a určitě to spolu zvládneme.

Mgr. Eva Špačková

tel: 221 097 618

e-mail: eva.spackova@praha1.cz