Harmonogram postupného uvolňování podnikatelských činností

Vážení podnikatelé a spotřebitelé,

přinášíme Vám stručný přehled rozvolnění, který nastane od 11. května 2020.

V rámci III. vlny se povoluje

Jak je patrno z informačního letáku Ministerstva zdravotnictví České republiky, tak od pondělí 11. května 2020 lze znovu otevřít např. tyto obchodní nebo službové provozovny:

  • všechny provozovny v nákupních centrech s výměrou nad 5000 m2  (s výjimkou provozoven stravovacích služeb), za splnění definovaných podmínek,
  • provozovny s výměrou nad 2 500 m2 (v nichž nebyl provoz zakázán) za splnění definovaných podmínek,
  • provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek, za splnění definovaných podmínek
  • holičství a kadeřnictví, za splnění definovaných podmínek,
  • manikúry, pedikúry,  masážní a kosmetické služby za splnění definovaných podmínek.

Definované podmínky/ pravidla provozu 

Pravidla výkonu činností jsou k dispozici ke stažení v tomto odkazu.

Informace pro spotřebitele

Další grafická doporučení aneb bezpečně do obchodního centra, restaurace nebo za kulturou, vydaná Ministerstvem zdravotnictví:

Oděvy bude možné vyzkoušet

Od 11. května 2020 se ruší zákaz zkoušení oděvů. Od tohoto data platí pro prodej oděvů a obuvi následující pravidla:

  • zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
  • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.