Vážená paní ředitelko/Vážený pane řediteli,
rádi Vás informujeme o zábavné soutěžní hře, která je pro mládež a děti připravena tuto sobotu v naší Praze 1.

Má start a cíl na Mariánském náměstí před vchodem do Magistrátu Prahy, začíná v 10 hodin, končit bude
v 11.30.

Účastníci budou na několika stanovištích, umístěných na místech spojených s historií plnit soutěžní úkoly a v cíli dostanou všichni pamětní upomínky a ti nejúspěšnější ceny. Obejít krátký okruh se stanovišti potrvá zhruba půl hodiny.


HRA O HISTORII, s podtitulem „Po stopách totalitní minulosti“ se koná ve volném čase, přece však doufáme že Vás a vaše pedagogy může zaujmout a inspirovat, že můžete také žáky a studenty pomoci nasměrovat k aktivitě, která jim má pomoci přinést nejen zábavu ale i poučení.

Hra je součástí projektu vycházek „Po stopách minulosti, zejména té totalitní“ kdy s dětmi a mládeží chodíme místy kde se odehrávaly historické události. Zde krátká ukázka na youtubeV sobotu 18.12. je 10. výročí odchodu Václava Havla, připomeneme proto také jeho osobnost a místa spojená s jeho působením.

Přejeme vše dobré a těšíme se na shledanou.

Petr Marek
Projekt Po stopách totalitní minulosti
Spolek Bez komunistů.cz
petr.jan.marc@gmail.com