Slavonice, jedno ze dvou moravských měst na území Jihočeského kraje, přezdívané „malá Telč“, se staly Historickým městem roku 2017. Zvítězily tak v soutěži o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových zón za rok 2017“. Do finále ve Španělském sále Pražského hradu postoupila také Praha 1, vítěz pražského kola.

„Slavonice uchovávají ve svém historickém centru jedinečný soubor měšťanských domů, díky kterému také byly navrženy na zápis do Seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Za svoji práci si ocenění určitě zasloužily a já jim k němu upřímně gratuluji,“ uvedl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký, který se slavnostního vyhlášení na Pražském hradě také zúčastnil.

Městská část Praha 1 v roce 2017 za podpory Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón opravila neorenesanční uliční fasádu základní školy na Uhelném trhu a střechu městského domu U sv. Václava v Anežské ulici na Starém Městě. Z objektů v soukromém vlastnictví byla programem podpořena sanace zdiva původně strážního domku ve Strahovské ulici. Opraveny byly také parketová podlaha hlavního sálu na Žofíně a kaple sv. Terezie z Avily ve Vojanových sadech, v níž bylo sanováno vlhké zdivo a zrestaurovány interiérové iluzivní malby.

Poprvé byl titul Historické město roku udělen v roce 1995 a vítězným městem byly Svitavy. Od roku 1996 je pak udělován při příležitosti oslavy Mezinárodního dne památek a sídel. Od roku 1997 se tato slavnost koná ve Španělském sále Pražského hradu. Zřizovateli ocenění jsou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Ministerstvo kultury a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vzniklo v listopadu roku 1990 a nyní sdružuje 211 členů, především historických obcí a jejich částí se zachovalými významnými kulturními hodnotami.

Do soutěže se mohou přihlásit města, obce nebo městské části, které čerpají finance z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Loni se jich přihlásilo třiatřicet.

„Při výjezdech vlády vždy nějakou památku navštívím a pokaždé se podivím tomu, jaké nesmírné kulturní bohatství naše země má,“ prohlásil ve Španělském sále ministr kultury Ilja Šmíd.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Více informací: www.historickasidla.cz.