Otázka: „Jak souvisí změna výměry bytu souseda s mým bytem?“

Podíly jednotlivých jednotek na společných částech domu a pozemku, které jsou uvedeny ve výpisu z Katastru nemovitostí a charakterizují tak velikost bytu, vycházejí ze součtu výměr všech jednotek v domě. Tzn. že sečteme-li výměry všech bytových i nebytových jednotek v domě, dostaneme číslo, které se nachází za lomítkem ve zlomku, toto číslo se nazývá jmenovatel. Číslo před lomítkem, tzv. čitatel je výměra konkrétní jednotky. Pokud je výměra jednotky uvedena na desetiny metru, je čitatel i jmenovatel uveden bez desetinné čárky. Např. výměra bytu je 56,3 m2 a součet výměr všech jednotek je 964,8 m2, podíl je tedy vyjádřen zlomkem 563/9648.

Z tohoto vyplývá, že změna jednoho čísla v čitateli (výměra jednotky) logicky vyvolá změnu při součtu všech čitatelů (všech výměr jednotek v domě) a tím i jmenovatele. Tak dojde k tomu, že se změna promítne do všech jednotek v domě.