Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ09_0360 ze dne 19. 5. 2009 byl schválen záměr prodeje volných bytových jednotek. Usnesení včetně přílohy, v níž je uveden seznam bytů, najdete na webových stránkách MČ Praha 1 http://www.praha1.cz/cps/uredni-deska.html (seznam usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1). Podrobné podmínky prodeje těchto volných bytových jednotek budou spolu s výběrových řízením teprve schvalovány na některém z příštích zasedání Rady MČ Praha 1. Veškeré informace budou zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 1 a úřední desce.