Pokud chcete své děťátko slavnostně uvést mezi občany naší městské části, zašlete nám PŘIHLÁŠKU, ve které uvedete jeho jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště na Praze 1, popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště, a to buď elektronicky na adresu radka.jirikova@praha1.cz, nebo písemně na Odbor kultury, sportu a zahraničních vztahů, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové. Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků“. Každý odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného termínu a dalších podrobností přibližně 14 dní před konáním obřadu.

Odbor kultury, sportu a zahraničních vztahů organizačně zajišťuje:

  • rozesílání pozvánek rodičům, evidenci a rozvrh jednotlivých akcí
  • nákup květin, pamětních knížek a dětských leporel
  • zajištění varhanice, fotografa a kameramana
  • zápis do kroniky
  • účast zdravotních sestřiček – studentek střední zdravotnické školy (ve spolupráci s Církevní střední zdravotnickou školou v Ječné ulici)
  • dárková karta na zboží v hodnotě 1000 Kč

Předávané dárky:

  • dárková karta DM
  • pamětní knížka
  • dětské leporelo, květina pro rodiče