Městská část Praha 1 na základě doporučení Krajské hygienické správy Praha ze dne 15. 9. 2020, čj. S-HSHMP 55396/2020, nebude do odvolání organizovat nematriční obřad „vítání občánků Prahy 1“ z důvodu závažné epidemiologické situace na území hl. m. Prahy.
Velmi se tímto všem dětem i rodičům omlouváme.
Aktuální informace zde průběžně zveřejníme.

Pokud chcete své děťátko slavnostně uvést mezi občany naší městské části, zašlete nám PŘIHLÁŠKU, ve které uvedete jeho jméno a příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště na Praze 1, popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná od trvalého bydliště, a to buď elektronicky na adresu radka.jirikova@praha1.cz, nebo písemně na Odbor Kancelář starosty, oddělení kultury, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1, k rukám Radky Jiříkové. Do hlavičky e-mailu nebo na obálku napište „Vítání občánků“. Každý odesílatel bude písemně kontaktován se sdělením přesného termínu a dalších podrobností přibližně 14 dní před konáním obřadu.

Oddělení kultury organizačně zajišťuje:

  • rozesílání pozvánek rodičům, evidenci a rozvrh jednotlivých akcí
  • nákup květin, pamětních knížek a dětských leporel
  • zajištění varhanice, fotografa a kameramana
  • zápis do kroniky
  • účast zdravotních sestřiček – studentek střední zdravotnické školy (ve spolupráci s Církevní střední zdravotnickou školou v Ječné ulici)
  • vkladní knížky s počátečním vkladem (ve spolupráci s Českou spořitelnou, a.s.)

Doprovodný program: vystoupení dětí předškolního věku z MŠ Národní a MŠ Řásnovka

Předávané dárky:

  • vkladní knížka
  • pamětní knížka
  • dětské leporelo, květina pro rodiče