Ne, Úřad městské části Praha 1 není věcně příslušný k řešení dopravních přestupků.

Projednávání přestupků v dopravě, tedy k vedení správního řízení o přestupcích v dopravě a řidičských oprávněních je příslušný Magistrát hl. m. Prahy, Odbor dopravněsprávních činností.

 Tento odbor projednává:

  • přestupky podle § 125c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“);
  • přestupky podle § 101 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, spáchané v souvislosti s provozem vozidel na pozemních komunikacích;
  • přestupky podle §16 odst. 1 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. které je téměř stejné jako bylo to původní
  • správní delikty podle ust. § 125d zákona o silničním provozu;
  • správní delikty podle § 125f až 125h zákona o silničním provozu (tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla za spáchané přestupky);
  • rozhoduje o zadržených řidičských průkazech policistou podle § 118c zákona o silničním provozu.

V případě dotazů v souvislosti přestupky v dopravě je možno se obracet na:

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor dopravněsprávních činností

Na Pankráci 1685/17

140 21, Praha 4

(stanice metra „Vyšehrad“)

Úřední a návštěvní doba bez předchozí domluvy:

Po – Pá: 9:00 – 14:30 hod.

tel: 236 005 481

Odbor dopravně správních činností: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/index.html?divisionId=146

Přestupky v dopravě: http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravni_prestupky/prestupky_v_doprave_spravni_rizeni_o.html