Dotaz:

Dobrý den,

na tomto odkazu https://www.praha1.cz/faq/kdy-muze-ridic-zastavit-a-stat-v-parkovaci-zone-ktera-pro-nej-neni-vyhrazena-a-to-bezplatne-maximalne-po-dobu-tri-minut/

v rámci odpovědi tvrdíte, že využít zákonné možnosti zastavit na 3 minuty na vyhrazeném parkovišti (§27 odst 1. písm. o) zák. 361/2000Sb.) platí pouze pro modrou zónu.  Proč jen pro modrou zónu, když zmíněný § nerozlišuje barvu zón, ale mluví obecně o vyhrazených parkovištích.

 

Děkuji

S pozdravem

 

Odpověď:

Dobrý den,

jelikož „automaty“ nejsou vyhrazeným parkovištěm. Dopravní značení č. IP 13c (Parkoviště s parkovacím automatem) dle vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (v platném znění). Na těchto místech může stát s vozidlem každý po zaplacení poplatku za parkování. Na „modré zóně“ může stát pouze vozidlo, které má povolení na základě parkovacího oprávnění, které je možné vydat pouze určitým vybraným skupinám vozidel. Zde se jedná o dopravní značení č. IP 12 (Vyhrazené parkoviště) dle výše citované vyhlášky. Pokud Vám nebudou jasné další okolnosti, můžete volat na níže uvedený tel. kontakt.

 

S pozdravem

Pavel Kotlár
dopravní značení
tel.: 221 097 386