Parkovací oprávnění a parkovací karty jsou vystavovány na základě ustanovení § 23 zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s příslušným nařízením hlavního města, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu
s cenovými předpisy.

Odkaz na stránky parking.praha.eu

Formuláře ke stažení