Dotaz:

Dobrý den velice rád bych se zeptal na akci „Uzavření Dlouhé pro nerezidenty a taxi v pátky a soboty“.

Nevím, jestli někdo zkoumal v čem je problematika řešení nočního klidu ve středu města! Jsem velice rád, že se s tím něco děje.  Bydlím v Masné ulici již od roku 2003, až do roku asi 2013 byla v tato ulice celkem klidná. Pak otevřeli v Rybné ulici bar a zakázali kouření v restauracích. Nyní celou noc postávají hloučky lidí před barem a hlasitě diskutují. Je pravdou, že provoz v nočních hodinách je větší než ve špičce, ale neruší více než hordy opilců potulujících se po městě vedené jakou si osobou po hospodách. Rád bych se Vás zeptat, jak se dostane o víkendu domů osoba, která sice trvale není hlášená na Praze 1, bydlí zde a vlastní byt do kterého se nedostane autem i přes to, že má v domě pronajatou garáž, v hodinách od 22 do 3h ranní? (to asi nemůžou jet na návštěvu o víkendu, nebo se vracet po D1 domů) A co lidé, kteří zde mají pronajmutý byt a vrací se pozdě večer?

Také bych rád podotkl, že 90% automobilů mezi 22 a 7h jsou taxiky a auta jiných přepravních služeb.

Navrhuji řešení, udělat zde zónu se zákazem vjezdu taxi včetně dalších služeb typu Uber od 23:30 do 7:00 denně (bohužel i v týdnu se rád vyspím aspoň 7 hodin).

Předem vám děkuji a těším se na Vaší odpověď.  S pozdravem

 

Odpověď:

Vážený pane,

děkujeme Vám za Váš mail.

Samozřejmě, že nevidíme samospásné řešení problematiky nočního hluku v oblasti pouze v dočasném dopravním omezení. Navíc v řešení, které neumí zcela problém dopravy eliminovat a z části jej pouze přenáší do prozatím „klidných“ ulic. Je prokázáno, že podíl hluku způsobeného a vázaného na dopravu činí až 40% hlukové hladiny. Vzhledem k omezeným legislativním možnostem se snažíme hledat a ověřovat řešení alespoň tam, kde je nám to umožněno. Celé opatření je skutečně koncipováno jako ověřovací a zaměřeno bylo z největší části právě na vozidla shrnutá v zákoně o silniční dopravě do skupiny „TAXI“. Pokud jde o Váš konkrétní dotaz, jste-li vlastníkem či oprávněným uživatelem garáže v dotčeném území, jste zároveň dopravní obsluhou. Do oblasti tedy budete vpuštěn. Tvrzený stav je však třeba policistovi u zábrany prokázat – doložit.

Velmi Vám děkujeme za čas, který jste náležitosti věnoval. Opatření je prvním pokusem o faktické, byť dílčí řešení. Jeho průběh i dopady budou velmi pečlivě v průběhu i po jeho skočení hodnoceny. Součástí bude i Váš mail a návrh řešení.

S díky za zájem

 

Bc. Ludvík Czital

vedoucí Odboru dopravy