Po deseti dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátým dnem od vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 30 dní na zaplacení, tak, aby nejpozději 30. den byly peníze na účtu správního orgánu.