Dotaz:

Dobrý den,

Bydlím na Praze 1 a platím si modrou zónu a momentálně 25.1.2023 se po Praze 1 natáčí film a modré zóny jsou zatarasené. Zajímalo by mě, jak máte vyřešené náhradní parkování, protože se zaplaceným parkováním jezdím hodinu po Starém městě a parkovací místo nikde.

Děkuji za odpověď,

 

Odpověď:

Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé o jakou lokalitu se jedná, ale pokud se jedná o povolené natáčení a stání vozidel techniky k audiovizuální tvorbě v lokalitách ulic Dlouhá, Masná, Kozí, Haštalská, Haštalské nám., Praha 1 je zajištěno náhradní parkování v podzemních garážích OD Kotva a v ulici Řásnovka, Praha 1. Náhradní parkování není nijak zákonem ani jiným právním aktem nařízeno. V tomto případě však došlo k dohodě a vyhovění požadavku Městské části Praha 1 k zajištění náhradních parkovacích míst, jak shora uvedeno. Tuto informaci naleznete na našich internetových stránkách www.praha1 – MAPA ZÁBORŮ. Dále tato informace byla vylepena na zadní straně dopravního značení a na dveřích a výlohách přilehlých domů. Musíme Vás však upozornit, že zaplacením Zóny placeného stání není opravdu zaručeno 100 % místo k parkování vozidla na konkrétním místě, či v konkrétní ulici. Tímto poplatkem Zóny placeného stání si zajišťujete jednu z možností stání s vozidlem po splnění určitých podmínek dané zřizovatelem Zóny placeného stání (Magistrátu hl. m. Prahy) na území MČ Praha 1.

 

S pozdravem
Pavel Kotlár
dopravní značení