Vážení,

volné nebytové prostory, vhodné k pronajmutí, které se nacházejí v nemovitostech svěřených Městské části Praha 1, jsou postupně vyvěšovány v nabídce volných nebytových prostorů. Nabídka je zveřejňována zhruba tak v šestitýdenních intervalech vždy kolem 1. nebo 15. dne kalendářního měsíce po dobu 15 dnů a zájemci si mohou na konkrétní vybraný nebytový prostor podat písemnou žádost. Rada městské části Praha 1 pak následně rozhodne o přidělení nebytového prostoru nejvhodnějšímu zájemci.

Nabídka volných nebytových prostorů včetně podmínek, formulářů aj. je umístěna na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18. Nabídku volných nebytových prostorů v nemovitostech MČ Praha 1 najdete rovněž na internetové adrese  http://reality.praha1.cz/.