Připomínáme podnikatelům, že na území hlavního města Prahy je možno mimo provozovnu k tomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím nabízet, prodávat zboží nebo poskytovat služby pouze na místech uvedených v příloze č. 1 k nařízení č. 16/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů Odkaz na externí web.

Nabízení průvodcovských služeb na území Prahy 1

Podle přílohy č. 1 citovaného nařízení lze průvodcovské služby nabízet celoročně, od pondělí do neděle, vždy od 9.00 – 19.00 hodin, pouze na těchto místech:

  • Staroměstské nám. u č. 2/3, na spojnici mezi sloupy č. 180212 s označením „Meeting point“ a sloupem č. 180211 (počet míst: 1, velikost prostoru 18 m2),
  • Staroměstské nám. u č. 5/934, u sloupu č. 103971 s označením „Meeting point“, roh Staroměstského nám. a ul. Pařížské (počet míst: 1, velikost prostoru 6 m2).

Jsou-li průvodcovské služby nabízeny mimo tato místa, dochází k porušení výše uvedeného právního předpisu hlavního města Prahy s tím, že za toto porušení uloží Městská část Praha 1 pokutu až do výše 200 000 Kč (§ 29 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů).