Pravděpodobně byla určená částka uhrazena po stanovené lhůtě, nebo byla k příslušnému variabilnímu symbolu uhrazena částka v jiné, než určené výši. Kontaktujte ve věci příslušného referenta.