Průkaz ZTP či ZTP/P neopravňuje držitele k bezplatnému parkování v zónách placeného stání.

Držitel platného ZTP či ZTP/P a platného parkovacího průkazu má s vozidlem, řádně označeným parkovacím průkazem, právo bezplatně parkovat pouze na místech určených pro invalidy, která nejsou vyhrazena pro vozidlo konkrétní registrační značky.