Otázka:

Kdo mi poskytne  informace o volných pracovních místech?

Odpověď:

Informace poskytne oddělení personální. Všechny informace najdete na Úřední desce Úřadu m.č. Praha 1 v sekci „Výběrová řízení“.  Přihlášku k výběrovému řízení najdete uloženou v příloze „formuláře.