Otázka: Kde je možné si vyzvednout oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením pro osoby, které mají v sídle Vaší ohlašovny trvalý pobyt?

Odpověď: Oznámení o uložení zásilky si může občan vyzvednout v informačním centru Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18 u pracovnic podatelny v rámci úředních hodin.