Důležité je hlavně správné číslo účtu, variabilní symbol a kód banky. Uvedení registrační značky ve zprávě pro příjemce pouze zpřehledňuje evidenci platby. Jeho absence tedy není závažnou chybou.