Dotaz:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké jsou hlukové limity pro reprodukovanou hudbu na Praze 1 a jaká je výše pokut za jejich překročení. Konkrétně mám problém s obchodem se suvenýry, ze kterého se celý den line hlasitá reprodukovaná hudba. Reproduktory jsou umístěny blízko u vchodu, který je v jarních a letních měsících nonstop otevřen. Pracuji ve firmě, která sídlí naproti, a tento hluk nás velmi obtěžuje. Zaměstnanci obchodu tvrdí, že majitel trvá na tom, aby hudba hrála nahlas. Proto by mě zajímalo, jak v takovém případě postupovat. Předem moc děkuji za pomoc.

(občanka z domu Melantrichova 11, Praha 1)

Odpověď:

Vážená paní,

limity pro hluk jsou podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V podstatě, limity pro tzv. vnitřní hluk (hluk uvnitř obytných místností) z hudby, zpěvu a řeči jsou ve dne (6:00 – 22:00) 35 dB a v noci (22:00 – 6:00) 25 dB. Je ovšem třeba provést měření hluku – to orientační, pro Vaši potřebu, jsou schopni zdarma zajistit pracovníci Oddělení kontroly ÚMČ Praha 1 – datum a čas měření si můžete sjednat s vedoucím oddělení, Bc. Anatolem Macháčkem, na tel. 221 097 165. Akreditované měření je poté nutné objednat u Hygienické stanice hl. m. Prahy, kdy toto je již zpoplatněné.

V současné době se snažíme, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, vyřešit problém s reproduktory, které jsou umístěny v těsné blízkosti vchodu nebo dokonce vně provozovny a hlasitou reprodukovanou hudbou ruší obyvatele či pracující v sousedních domech. Bohužel, v této záležitosti nemáme potřebnou oporu v zákonech či nařízeních a obdobně jsou na tom také Stavební a Živnostenský úřad. Stěžejním orgánem, který může situace rušení hladinou hluku a vibrací řešit, zůstává tedy Hygienická stanice hl. m. Prahy. Ta, jak je již výše zmíněno, může jako orgán ochrany veřejného zdraví provést měření hluku v chráněném vnitřním prostoru a po vyhodnocení měření vyžadovat přiměřené stavební nebo akustické úpravy provozovny, popř. i zakázat produkci.

Doufám, že je prozatím tato odpověď pro Vás dostačující.

S pozdravem

Kateřina Hanusová
asistentka radního JUDr. Ivana Solila
tel.: 221 097 666