Variabilní symbol umožňuje ztotožnit platbu s konkrétním případem. Bez jeho uvedení tedy nebude možno platbu jednoznačně přiřadit k danému skutku a částka bude proto vrácena zpět na účet plátce. Správným vyplněním VS předejdete případným komplikacím.