O zřízení datové schránky dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, lze požádat na přepážce kontaktního místa CzechPOINTu v Informační kanceláři Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.

O zřizení datové schránky může požádat:

1) fyzická osoba

K vyřízení žádosti  je třeba :

  • občanský průkaz
  •  podepsaná žádost.

2) podnikající fyzická osoba 

K vyřízení žádosti je třeba:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti,
  • doklad o tom, že jste podnikající fyzická osoba, (může Vám být poskytnut u v rámci agendy CZECH POINT)
  • podepsaná žádost

3) právnická osoba zřízena zákonem a nezapsána v obchodním rejstříku (např. občanská sdružení, církve)

Osoba, oprávněná jednat jménem právnické osoby, předloží: 

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti spolu se zakládací listinou o jejím zřízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
  • podepsanou žádost

Datová schránka dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je zřízena  pro výše citované subjekty bezplatně do 3 pracovních dnů

ode dne podání žádosti.