Otázka: 

Jak se liší cestovní pas s biometrickými prvky od původního pasu?

Odpověď:

Biometrický cestovní pas obsahuje strojově čitelné údaje (typ dokladu, kód vydávajícího státu, příjmení jméno, popřípadě jména občana, číslo cestovního dokladu, státní občanství, datum narození, pohlaví, doba platnosti cestovního dokladu, rodné číslo a kontrolní číslice, které jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně) a nosič dat pro uchování údajů o zobrazení obličeje, údajů o otiscích prstů rukou, údajů zpracovaných na datové stránce cestovního pasu a dalších bezpečnostních prvků stanovených přímo použitelnými právními předpisy Evropských společenství . Dále obsahuje digitálně zpracovanou fotografii občana a jeho podpisu.  Uvedené biometrické údaje lze použít výlučně pro ověření totožnosti občana pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu a prostřednictvím technického zařízení umožňuje srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana ( zobrazení obličeje, otisky prstů) s údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu. K žádosti o vydání cestovního pasu se nepředkládá fotografie, úředník pořídí fotografii žadatele přímo na oddělení cestovních dokladů. Tento druh cestovního pasu se vydává ve lhůtě 30 dnů za správní poplatek pro občany od 15 let ve výši 600,- Kč s dobou platnosti na 10 let a pro občany mladší za poplatek 100,- Kč na dobu platnosti 5 let.

Dalším druhem cestovního dokladu  je cestovní pas, který neobsahuje strojově čitelné údaje, biometrické  údaje, digitální zpracování fotografie a podpisu.  K žádosti se předkládají dvě pasové fotografie o rozměru 3,5×4,5 cm v přímém pohledu. Vydává se pouze na dobu platnosti 6 měsíců  ve lhůtě do 15 dnů za správní poplatek pro občany od 15 let ve výši 1500,- Kč, pro občany mladší za správní poplatek 1000,- Kč.

Původní cestovní pas biometrické prvky neobsahuje, obsahuje pouze strojově čitelné údaje, jeho platnost do doby uvedené ve vydaném cestovním pasu trvá. Tento druh  cestovního pasu se již nevydává.