Otázka:

Existuje volně přístupná databáze neplatných cestovních dokladů a kde ji najdu?

Odpověď: 

Ano, existuje a naleznete ji , i popsaným postupem,  jak v ní vyhledávat, na stránkách Ministerstva vnitra ČR.