TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ

Tísňovým voláním je bezplatná volba čísel, která je nutná pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku. K těmto číslům je garantován bezplatný a nepřetržitý přístup.

V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:

Jednotné evropské číslo tísňového volání

tel.: 112

Hasičský záchranný sbor ČR

tel.: 150

Zdravotnická záchranná služba

tel.: 155

Policie ČR

tel.: 158

Městská policie

tel.: 156


DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY:


Poruchy v dodávkách vody na veřejné části vodovodu

  • Pražské vodovody a kanalizace a.s.
  • Ke Kablu 971, Praha 10
  • tel.: 840 111 112
  • http://www.pvk.cz/

Poruchy v dodávkách elektrického proudu

  • Pražská energetika a.s.
  • Na Hroudě 1492/4, Praha 10
  • tel.: 224 915 151
  • http://www.pre.cz/

Havárie rozvodů plynu

Poruchy veřejného osvětlení

Závady mající vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu