Dotaz:

Dostala jsem informaci, že jsou k pronajmutí nebytové prostory na adrese Dlouhá 44, Praha 1. Tento prostor však neobsahuje ani jedna z Vašich nabídek pronájmů. Můžete mi sdělit, co je na této informaci pravdivé a případně za jakých podmínek je tento pronájem možný? Děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den N.K.

Odpověď:

Vážená paní
veškeré volné nebytové prostory, vhodné k pronajmutí, které se nacházejí v nemovitostech svěřených Městské části Praha 1, jsou postupně vyvěšovány v nabídce volných nebytových prostorů. Nabídka je zveřejňována zhruba tak v šestitýdenních intervalech vždy kolem 1. nebo 15. dne kalendářního měsíce po dobu 15 dnů a zájemci si mohou na konkrétní vybraný nebytový prostor podat písemnou žádost. Rada městské části Praha 1 pak následně rozhodne o přidělení nebytového prostoru nejvhodnějšímu zájemci.

Nabídka volných nebytových prostorů je umístěna na úřední desce v budově Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18. Nabídku volných nebytových prostorů v nemovitostech MČ Praha 1 najdete rovněž na internetové adrese http://reality.praha1.cz.

V současné době probíhá výběrové řízení na pronájem nebytových prostorů, jejichž nabídka je zveřejněna od 14.12.2009 do 28.12.2009. Žádosti o nájem těchto prostorů mohou zájemci podávat do 4.1.2010. Termín další nabídky není zatím znám (pravděpodobně na přelomu ledna – února 2010).

Co se týká Vámi uvedeného nebytového prostoru, tento byl zveřejněn v rámci výběrového řízení červenec 2009. Nedošly žádné nabídky nebo uchazeči nesplnili podmínky I. stupně VŘ. Zatím znovu na úřední desce zveřejněn nebyl. Vzhledem k tomu, doporučujeme Vám průběžně sledovat nabízené nebytové prostory na vývěsce, a to nejen v rámci řádné aktuální nabídky, ale také tzv. Permanentní vývěsky.

Děkujeme za pochopení,

Jana Drdová
vedoucí oddělení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor technické a majetkové správy
Oddělení bytů a nebytových prostor

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 327
jana.drdova@praha1.cz, www.praha1.cz