Otázka: Chtěl bych kontakt na svého příbuzného  (přítele), ale nevím, kde bydlí. Jak mám postupovat?

Odpověděď: V tomto případě je třeba se obrátit na Ministerstvo vnitra ČR, které na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje kontakt s jiným občanem uvedeným v žádosti. Uvedený kontakt spočívá v písemném oslovení kontaktované osoby, po její jednoznačné identifikaci, kdy Ministerstvo vnitra této osobě sdělí kontaktní údaje osoby, která ji hledá.

Ke zprostředkování kontaktu slouží Žádost o zprostředkování kontaktu, kterou naleznete buď na http://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-808189.aspx, nebo je k dispozici u všech úřadů příslušných k podání uvedené žádosti, kterou vyplní  žadatel (dále jen kontaktující osoba), a to buď na matričním úřadě, na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, na krajském úřadě nebo na Ministerstvu vnitra a uhradí správní poplatek ve výši 500,- Kč  formou  kolkové známky nebo  v hotovosti nebo zasláním na účet Ministerstva vnitra. V případě, že se rozhodnete podat žádost prostřednictvím Úřadu m.č. Praha 1, je třeba navštívit odd.občanských průkazů a evidence obyvatel Odboru občansko správních agend, Navrátilova 9, Praha 1.

Úřední hodiny jsou : Po 8:00 – 19:00

Út 8:00 – 15:30 hod
St 8:00 – 19:00 hod
Čt. 8:00 – 15:30 hod
Pá 8:00 – 12:00 hod

Ministerstvo vnitra, na základě žádosti o zprostředkování kontaktu, písemně vyrozumí kontaktující osobu (žadatele) o výsledku hledání pouze v následujících případech:

  1. pokud se kontaktovanou osobu nepodaří v informačním systému evidence obyvatel jednoznačně identifikovat.
  2. pokud kontaktovaná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky.
  3. pokud kontaktovaná osoba zemřela a zároveň byla ve vztahu ke kontaktující osobě osobou blízkou.
V ostatních případech zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě informaci o kontaktující osobě (žadateli), přičemž  tato kontaktovaná osoba nemá povinnost se s osobou, která ji hledá, zkontaktovat.
V případě, že se zprostředkování kontaktu neuskuteční, nevzniká tím nárok na vrácení správního poplatku