V případě zájmu provozovat stánkový prodej, je nutné poslat žádost o zařazení do Tržního řádu, adresovanou na Odbor dopravy, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1.Žádosti jsou posuzovány 2x ročně, v dubnu a říjnu. Žádost musí obsahovat záměr, sortiment, vzhled prodejního místa ( foto, náčrtek, rozměry), vámi vybrané místo k umístění stánku, základní osobní údaje. Žádost posuzují příslušné odbory,komise a MHMP. Po schválení Tržního řádu budete o výsledku informováni.