• Tísňové služby 724 021 789 a 224 948 465 – fungují 24 hodin denně.
  • Krizová linka – Života 90 a Hlavního města Prahy – 800 160 166
  • Rodinám, které pečují doma o své blízké, nabízí projekt Pečuj doma ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb rady a psychickou podporu na bezplatné tísňové lince 800 915 915 (v provozu v pracovních dnech od 9 do 17 hodin).