Výstava Jiřího Vaňka „Ejhle Hlava“ nám umožní nahlédnout do hlubin nitra lidského bytí, do oblasti, kde se rodí myšlenky, emoce a vnímání. Výjimečnější dělá tuto expozici její haptická přizpůsobení nevidomým návštěvníkům. V galerii budou k dispozici speciální taktické prvky umožňující těmto jednotlivcům prozkoumat umělecká díla pomocí hmatu a tak zažít jejich krásu a výraz všem.

Hlava, hlavní zdroj inspirace a symbol lidského nitra, svatyně našeho vnitřního světa, je klíčovým prvkem naší existence. Je symbolem tajemství, které z ní vyzařuje. Je jako studna, jejíž dno je nedohledatelné, plná nekonečných překvapení a mnohorozměrných vizí. Tato výjimečná část těla nám umožňuje ponořit se do neprobádaných hlubin lidského vědomí.

Mozek, zmenšenina vesmíru, představuje zdroj našeho poznání a tvořivosti. Stále se rozvíjející myšlenky a představy vznikají ve vzdušných prostranstvích naší mysli, které jsou připravené zabrousit do nekonečných výšin a hloubek.

Obrazy a sochy, jež autor vytváří, se snaží zachytit všechny tyto okamžiky a hledání stavu autorovi mysli. Každý výtvor představuje mikrokosmos, reflektující vnitřní svět umělce.

V tvorbě Jiřího Vaňka můžeme spatřit spojení dvou hlav, které zrcadlí vzájemnou symbiózu a vzájemné ovlivňování. Jsou to okamžiky soucitu, jiskření myšlenek a společného prozkoumávání hlubin záhad lidského bytí. Avšak najdeme zde také obranné reflexy, které jsou reakcí na vnější podněty prostředí a lidské interakce.

Tato obrazová a sochařská reprezentace bude obsahovat veškerý svět – mnohotvárnost naší existence, její rozmanité vjemové a emocionální projevy. Přinese nám možnost prozkoumat korespondenci mezi vnějším světem a našimi vnitřními prožitky prostřednictvím uměleckého vyjádření. Přitom si uvědomíme, že hlava je nositelkou mnoha tajemství, jež jsou pro nás věčným zdrojem inspirace a objevování sami sebe.

Samotná výstava potrvá až do 26. dubna. Vstup na výstavu je bezplatný.