Dovolujeme si Vás informovat, že Magistrát hl. m. Prahy vypsal Dotační program podpory sportu a tělovýchovy v hlavním městě Praze pro rok 2024. Lhůta pro podání žádosti na MHMP je od 17. 11. 2023 do 30. 11. 2023. V pondělí 20. 11. proběhne související on-line seminář. Veškeré informace a podrobnosti k dotačnímu programu hl. m. Prahy naleznete pod odkazy níže:

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/index.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/sport_a_telovychova/program_podpory_sportu_pro_rok_2024.html