Rada MČ P-1 rozhodla usnesením číslo UR18_0129 ze dne 30.1.2018 vyhlášení dotačního programu v oblasti životního prostředí pro rok 2018.

Témata programu:

  1. Péče o zvířata
  2. Výsadba zeleně – ozelenění dvorů a vnitrobloků, zakládání komunitních zahrad v MČ Praha 1
  3. Zlepšení vzhledu MČ Praha 1 – květinová výzdoba domů – oken směřujících do veřejných prostranství

Žádosti musí být doručeny v zalepené obálce označené úplným jménem a adresou žadatele a opatřené nápisem

   „n e o t v í r a t – dotace v oblasti životního prostředí“  

na podatelnu Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1

Žádosti zaslané jinými prostředky (např. faxem nebo e-mailem) anebo doručené na jiné adresy budou odmítnuty.

Lhůta pro podání žádosti: od 2. března do 23. března 2018   

Konečný termín pro příjímání žádostí je do pátku 23.3. 2018 do 12,00 hodin.

Podrobné informace k podání žádostí, pravidla grantového programu a potřebné formuláře naleznete>>> ZDE <<<