Zveme vás na Malou Stranu do ulice U Lužického semináře 12. V přízemí a suterénu domu u Čertovky, kde se natáčely legendární Chobotničky, se nachází od roku 1999 galerie Peron. Název odkazuje na původní sídlo v Národním domě na Vinohradech, tzv. Domě železničářů. Galerie původně veřejnosti představovala širší umělecké spektrum včetně užitého designu a uměleckého skla a zároveň fungovala jako aukční síň. V současnosti se soustředí na klasické formy vizuálního umění, tj. malbu a plastiku v podání mladé a střední umělecké generace. Průvodcem po ní nám byl její majitel Pavel Žurav.

„Aukce jsme pořádali ještě do roku 2012, v současnosti se věnujeme převážně prezentaci tvorby mladé a střední výtvarné generace a pro tento účel považujeme za vhodnější formu autorských výstav. Z kapacitních i časových  důvodů nelze taky pořádat šest až osm výstav ročně a k tomu ještě organizovat dražby uměleckých děl. Pokud jde o dražby, které jsme pořádali, šlo vždy o prezenční dražby, internetové aukce postrádají to hlavní, proč se dražby konají, tj. prvek akčnosti a často i rivality kupujících, hlavně u mimořádných položek,“ uvádí galerista

Domnívá se, že nákup přes internet není vhodný způsob, jak nakupovat umění. Lze tak samozřejmě pořídit nějaké grafické práce, kresby nebo menší plastiky, ale drahé obrazy a sochy si lidé chtějí předem prohlédnout a osahat. „Proto máme na našem webu zveřejněnou aktuální nabídku a umělecké dílo si lze rezervovat do doby jeho domluvené prohlídky. Je také důležité, aby si galerie během svého působení vytvořila svůj vlastní profil, ať už tím, jaký druh tvorby prezentuje a prodává (figurace, abstrakce, multimédia atd.), nebo okruhem umělců, které zastupuje. Podle toho se pak zájemci o umění mohou lépe orientovat, když si chtějí nějaké umělecké dílo pořídit. Naše galerie se například snaží kromě již známých umělců představovat veřejnosti nové mladé tváře, převážně z řad čerstvých absolventů a někdy i ještě studentů pražské AVU. V tom vidím hlavní přínos galerie Peron v posledních letech,“ vysvětluje Pavel Žurav.

Kteří autoři se nejlépe prodávají a o jaká díla je největší zájem? Říká se, že každé dílo si najde svého kupce, tak široký je vkus zájemců o umění…

Díla některých umělců se prodávají lépe, ale nerad bych z těch relativně malých počtů vyvozoval konkrétní jména. Důležité je, že nákup umění opravdu roste a kupců každým rokem přibývá. A hlavně se taky změnil obsah nakupovaného umění.Kromě tzv. investičního umění si lidé kupují čím dál víc umělecká díla pro radost. Dnes už mají ,velké‘ peníze často i mladí lidé, které už nezajímají fádní krajinky nebo mrtvá zátiší, ale chtějí moderní současné umění vhodné do nových interiérů. Vzrušující pro ně může být i myšlenka, že jejich koupený obraz se v budoucnu ukáže jako mistrovské dílo.“

Proč je dobré nakupovat umělecká díla, pokud na to máte? Umění je komodita s vysokou hodnotovou dynamikou: „Za těch 20 let existence galerie Peron na trhu lze odhadovat u některých nejvýznamnějších autorů české moderny až desetinásobné zvýšení cen. My sami jsme v roce 2001 prodali v aukci obraz malířky Toyen za 2 miliony korun, jehož dnešní hodnotu odhaduji na 20 až 25 milionů. Neznamená to však, že se tak děje u všech obrazů obecně. Současná situace prodej umění bezpochyby negativně ovlivní, bude záležet na tom, jak rychle se podaří obnovit standardní chod ekonomiky. A to zatím nikdo neví. Osobně si myslím, že protahování karantény tomu moc nepomůže, nebudeme moci věčně sedět doma,“ uzavírá galerista Pavel Žurav a zve nás na prohlídku jednotlivých obrazů a představení jejich autorů:

I. Štenclová – Bad Boy

Ivana Štenclová (40) je v současné expozici zastoupena hlavně dílem Bad Boy, které pochází z její poslední výstavy FaceTime v galerii Peron z letošního ledna. Absolventka ateliéru kresby na pražské AVU, kde studovala pod vedením Jitky Svobodové, zde vystavovala již celkem čtyřikrát. Tentokrát se představila vrstvenými obrazy, ve kterých spojuje svou dokonalou imaginaci a grafickou zručnost s moderní technologií laserového vyřezávání. Portrét dítěte je sestaven z notoricky známých komiksových figurek, jako jsou Micky Mouse, Kačer Donald, Bart Simpson a mnoho dalších, podobně jako kdysi v portrétech významných osobností malíře Archimbolda z různých druhů ovoce. Tato kompozice však není samoúčelná, autorka zde poukazuje na současnou přemíru vizuální produkce útočící na mozek dítěte a s tím často spojená duševní traumata a noční můry.

Jan Gemrot – Maska VI.

Jan Gemrot (36) patří k superstar české mladé výtvarné scény. Jeho tvorba by se dala charakterizovat jako psychologická exkurze do problémů společnosti. Vystudoval AVU v ateliéru monumentální malby pod vedením prof. Zdeňka Berana. Obraz Maska VI je z rozsáhlého cyklu psychologických portrétů, kde maska představuje určité vyjádření psychického utrpení portrétované osoby. Autor tak konfrontuje diváka se svým podáním různých frustrací a bolestí, podtrženým perfektním malířským projevem, a nechává ho, aby se s tím sám vyrovnal.

Marek Číhal – Ptáci

Marek Číhal (33) je také absolventem ateliéru malby na pražské AVU, kde studoval pod vedením Vladimíra Skrepla. Odtud pramení jeho hravá a dynamická malba plná barev, nejčastěji představující krajiny zaplněné zvířaty a ptáky, někdy v konfrontaci s lidmi snažícími se ovládnout svět. Jeho rukopis je nezaměnitelný a hlavně nepřehlédnutelný, přes svůj ještě relativně nízký věk si nepochybně již vydobyl stálé místo na současné malířské scéně. Obraz Ptáci je typickým „číhalovským“ obrazem, nebezpečí v podobě nenadálé erupce vulkánu je zde podtrženo popelem zahaleným sluncem a letem krkavců nad okolní krajinou. Jejich jistá komičnost však dává divákovi naději, že vše nakonec dobře dopadne. 

Němec Tomáš – Kvetoucí višeň

Tomáš Němec (33) je absolventem pražské AVU, kde studoval pod vedením prof. Michaela Rittsteina. Již z této doby pochází jeho expresí nasáklý rukopis a plnokrevný kolorismus. Jeho obrazy evokují skutečnost takovým způsobem, že v nás vzbuzují chuť si na věci v nich namalované přímo sáhnout. Tomáš maluje vše, co vidí, lidi i přírodu, je jedním z nejlepších dnešních malířů krajiny vůbec. V galerii Peron vystavoval naposledy v říjnu 2019, kde prezentovaný obraz Kvetoucí višeň patřil k ústředním motivům expozice.

Jiří Petrbok – Křemílek něco chce

Jiří Petrbok (57) je vedoucím ateliéru kresby na AVU. Patří mezi nejvýznamnější současné české vizuální umělce, v roce 2018 uspořádala NG rozsáhlou výstavu jeho obrazů ve Veletržním paláci. Jeho obrazy scén na rozhraní reality a imaginace jsou zaplněné různými postavami většinou v absurdních situacích, často s nadsázkou vtažených do vzájemných konfrontací. Obrazy Jiřího Petrboka rozhodně nejsou prvoplánové, divák se s nimi nikdy nevypořádá hned napoprvé, je v nich plno skrytých odkazů a indicií, které musí odhalit, aby mohl proniknout hlouběji k poselství, jež do nich autor ukryl. Stejné je to téžu obrazu Křemílek něco chce… 

Adam Štech – Trojitý autoportrét

Adam Štech (39) vystudoval AVU v ateliérech Jiřího Sopka a Vladimíra Skrepla. Ve svých obrazech bravurně předvádí dokonalou syntézu obsahu a formy, často si vypůjčuje různé slohy a někdy i celé motivy obrazů, aby je nakonec zcela přetvořil ve svébytné vlastní dílo. Toto „vypůjčování“ je zcela legitimní, protože Adam ho vědomě přiznává, a hlavně ho zcela potlačí svým osobitým projevem. Velmi často ve své tvorbě využívá autoportrét, většinou s karikaturní nadsázkou. Dokladem toho je i uvedený obraz Trojitý autoportrét, který galerie vystavovala na posledním veletrhu umění Art Prague 2019.

Tomáš Spevák – Hra na slepou bábu

Obrazy Tomáše Speváka (37) patří do nového cyklu Posedlost identitou, který byl jako celek představen na poslední autorské výstavě v galerii Peron před jejím uzavřením. Autor se v nich zabývá otázkou proměny paměti v čase a jejím postupným vytrácením, což se snaží vyjádřit obrazy podobnými starým fotografiím, často zežloutlými a rozmazanými s řadou oděrek a šrámů, na kterých i přes naši veškerou snahu nedokážeme již zobrazené osoby identifikovat, jenom si matně pamatujeme, že se něco takového v dávné minulosti stalo. Spevákova malba je přitom naprosto brilantní a i zde lze hovořit o jisté posedlosti, tentokrát dokonalostí. Tomáš Spevák je absolventem malířského ateliéru brněnské FVU, kde diplomoval v roce 2011 pod vedením Martina Mainera.