Žáky ze Základní školy Brána jazyků navštívili jejich francouzští přátelé z Collège Claude Debussy v Saint-Germain-en-Laye a součástí jejich bohatého společného programu bylo i slavnostní setkání na Staroměstské radnici, kde je všechny spolu s pedagogy přivítala radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.

„Vždy, když před sebou vidím děti z různých zemí, jak se bez zábran baví, jak navazují kamarádství, jak zjišťují, že Francouz, Němec, Ital či Čech jsou v ´pohodě´ stejně jako oni, mám velkou radost z příležitostí, které jim dnešní doba a sjednocená Evropa dávají, a plně si samozřejmě uvědomuji, jak těžce nás starší poznamenala doba, kdy komunisté rozdělili Evropu. A velmi doufám, že znovu jim to nedovolíme,“ uvedla radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková.

V Saint-Germain-en-Laye působila od roku 1923 do konce šedesátých let jedna ze tří českých sekcí ve Francii, které dodnes (s přerušením za komunistické totality) umožňují českým mladým lidem studium na lyceích. Dnes české sekce pracují v Nîmes a Dijonu. „Naše základní škola spolupracuje s Collège Claude Debussy už pětadvacet let, což samozřejmě něco vypovídá o kvalitě našeho partnerství. Saint-Germain-en-Laye je předměstím Paříže a sídlí zde světoznámý fotbalový klub,“ popsal ředitel ZŠ Brána jazyků Petr Tlustý, který se setkání na Staroměstské radnici rovněž zúčastnil.

Role průvodkyně a překladatelky se ujala učitelka ZŠ Brána jazyků Markéta Šafránková, která je nositelkou jednoho z nejstarších francouzských vyznamenání – Řádu akademických palem. Vyznamenání je udělováno za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře a bylo založeno císařem Napoleonem roku 1808. „Collège Claude Debussy je školou na opravdu velmi vysoké úrovni a s výbornou výukou jazyků,“ prohlásila Markéta Šafránková a vyzdvihla jeden z důležitých přínosů žákovských výměn: „Máme o sobě různé představy, často dost zkreslené, a vzájemné výměnné pobyty je pomáhají odstraňovat a uvádět na pravou míru.“

Výměnné pobyty jsou přínosné nejen pro české děti, ale pochopitelně i pro ty francouzské, a nejen pro školáky, ale i jejich učitele. „Je dobré a důležité, že přátelství dětí netrvá jen během výměny, ale často i po ní. A že se to daří, dokládá i to, že naše spolupráce trvá už pětadvacet let,“ řekl Franck Martin, profesor z Collège Claude Debussy, který má výměnné pobyty na starost a který vysoce ocenil profesionalitu pedagogického sboru ZŠ Brána jazyků, jenž má velkou zásluhu na rozvoji vzájemného přátelství.

„My dospělí do toho vkládáme veškerou energii, ale děláme to rádi,“ uvedl Franck Martin a směrem k dětem dodal: „Vy budete dělat Evropu i díky přátelstvím, která navážete teď na základní škole.“