Žáci a pedagogové základních uměleckých škol, Školy Jaroslava Ježka, Konzervatoře J. Deyla a Dívčí katolické školy se v úterý 19. října vydali po stopách svaté Anežky České. Právě tak se jmenovala akce, kterou pořádala a zastřešovala ZUŠ Open.

Společná oslava umění v podobě koncipovaného koncertu uměleckých škol se konala v majestátních prostorách kostela svatého Františka z Assisi, který na Křižovnickém náměstí spravuje Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou. Ten je pokračovatelem špitálního bratrstva, které sv. Anežka Česká založila. Akce se zúčastnil i 1. místostarosta Městské části Praha 1 Petr Burgr.

Duchovní hudba mě vždy osloví, zvláště pak v prostředí kostelů, které jsou nositeli nejen náboženského, ale i kulturního dění. A ty, které se nacházejí na území naší městské části, jsou toho důkazem. Je to jedna z věcí, kterými se Praha 1 určitě může chlubit,“ řekl Petr Burgr.

Na koncertu převážně duchovní hudby vystoupili vedle talentovaných žáků ZUŠ a stipendistů Akademie MenART pěvecké sbory Pueri gaudentes, Lvíčata či dětský sbor Školy J. Ježka pro nevidomé. V dramaturgii sestavené převážně z děl renesančních a barokních mistrů zazněla také píseň z Kantáty ke sv. Anežce České skladatele a varhaníka F. Fialy.

Po koncertu bylo pozváno publikum do prostor kláštera na společenský večer s doprovodným hudebním programem, ve kterém se prezentovala chráněná dílna Inspirace Dívčí katolické školy. Tato škola poskytuje vzdělání a péči žákyním s fyzickým či mentálním handicapem, dívkám sociálně ohroženým a dívkám s těžkým životním osudem. V mimořádně laskavém prostředí je připravuje pro samostatný život, mnohdy i pro budoucí povolání pečovatele, provází je mnohými krizovými situacemi a pomáhá jim nalézt sebevědomí i smysluplné uplatnění.

Kromě vlastní pečovatelské služby provozuje škola i chráněnou dílnu Inspirace, poskytující uplatnění handicapovaným mladým ženám, jejichž postižení jim neumožňuje najít si běžnou práci. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován právě této dílně. „Tato katolická škola má již od svého vzniku na počátku 90. let minulého století pevné místo na území naší městské části, a je to moc dobře. Pomáhá těm, kdo to potřebují, a podílí se i na kulturním životě Prahy 1,“ uvedl 1. místostarosta Petr Burgr.

Podle ředitelky festivalu ZUŠ Open a zároveň i zpěvačky Ireny Pohl Houkalové je umění nadějí, kultivuje společnost, povznáší ducha, přináší radost a v případě benefičního přesahu i pomoc potřebným. „Sdílené umění mladých interpretů, žáků základních uměleckých škol, společně s dětmi, jejichž životy provází zdravotní handicap či těžký životní osud, přináší oboustrannou radost a sounáležitost hodnou následování,“ zdůraznila. Sama pak při koncertu i vystoupila společně s nevidomou flétnistkou z konzervatoře J. Deyla.

Sv. Anežka Česká

Anežka Česká se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. V roce 1231 odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. a s pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila roku 1234. Založila také špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře Na Františku.

Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou v roce 1989. Kanonizace proběhla 12. listopadu ve vatikánské bazilice sv. Petra a dnes se této události připisuje symbolický význam předznamenání sametové revoluce, jež vypukla o pár dní později. Jako by se tak naplnilo dávné proroctví, že „v Čechách nastane mír a pokoj, až dojde ke kanonizaci Anežky“. Tehdy velkou událost přenášela televize i do československých domácností a mezinárodní veřejnost překvapila ochota režimu povolit tisícům věřících vycestovat do Vatikánu.