Žáci z první pražské městské části se aktivně zúčastnili vzdělávacího projektu obecně prospěšné společnosti Post Bellum s názvem „Příběhy našich sousedů“ a úspěšně absolvovali závěrečné prezentace v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Prezentace byly výsledkem půlroční náročné práce dětí a jejich pedagogů. 

„Jak řekla americká spisovatelka Jodi Picoultová, historie nejsou jen data, místa a války, ale jsou to především lidé, kteří zaplňují volný prostor mezi nimi. A právě na tyto lidi, předávající dětem jedinečné zkušenosti a poznání, se zaměřuje projekt organizace Post Bellum, jenž zprostředkovává kontakt mezi generacemi a zajišťuje tak to, co žádná učebnice nedokáže,“ ocenila radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která nad celou akcí převzala záštitu.

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt obecně prospěšné společnosti Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart osmiletých gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a organizátorů z Post Bellum stávají na několik měsíců rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy.

Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do rozhlasové reportáže. Nakonec musejí vystoupit před publikem a výsledky své práce představit veřejnosti a odborné porotě.

„Prezentace žáků škol z Prahy 1 byly velmi zdařilé a bylo z nich cítit osobní zaujetí dětí i jejich vztah k pamětníkům. Skvělá a spontánní byla i atmosféra, jež panovala v domě U kamenného zvonu,“ ocenila Eva Mikulášková, koordinátorka z organizace Post Bellum.

Vítězným týmem se nakonec stali žáci ZŠ Brána jazyků, kteří se pod vedením svého učitele Romana Elnera zaměřili na prof. Milana Šamánka, zakladatele dětského kardiocentra v Motole. Jak ale všichni diváci a porotci zdůraznili, vítězi byly všechny zúčastněné týmy.

„Děkuji všem zúčastněným žákům, samozřejmě pamětníkům, kteří se s nimi podělili o své životní zkušenosti, i osvíceným učitelům, kteří měli na paměti slova filozofa Cicerona, že ´historie je učitelkou života´, a věnovali svým žákům mnoho svého času,“ vyzdvihla Eva Špačková.

Všechny příběhy a jejich zpracování naleznete >> ZDE <<