Chcete vidět Prahu 1 v celé její kráse a chcete se na ni podívat očima malých dětí i „náctiletých“? Očima těch, kteří ji mají rádi? V tom případě si pospěšte do galerie Malostranské besedy, kde se koná krásná výstava prací dětí z mateřských a základních škol s názvem „Máme rádi Prahu 1“.

Obrazy Prahy 1 a jejích zákoutí ve všech ročních obdobích, portréty osobností, jež v ní žily, fotografie, kterými by se chlubili i profesionálové, nádherné papírové a keramické modely, ale také malované boty a další výtvory bohaté fantazie a zručných rukou – to vše nabízí zaplněný galerijní prostor Malostranské besedy, který výstavu pořádanou Městskou částí Praha 1 ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Umění pro děti velkoryse a vstřícně hostí.

„Expozici tvoří práce dětí z našich školek, škol, školních družin i klubů a organizací, jež pro děti zajišťují volnočasové aktivity. Idea tohoto celoročního projektu pak vzešla z Klubu mladých při ZŠ Vodičkova a nám se ten nápad moc zalíbil,“ vysvětlila hlavní organizátorka projektu a radní Prahy 1 pro školství a občanskou společnost Eva Špačková, která kolem sebe vytvořila tým, který si při vernisáži rozhodně zasloužil její poděkování.

„Chtěla bych poděkovat tvůrcům – sotva tříletým dětem i žákům nejvyšších tříd – a také jejich osvíceným pedagogům, kteří pochopili, že nám nejde jen o dodání nějakých prací, ale hlavně o dětský prožitek,“ uvedla Eva Špačková a vyzdvihla úlohu rodinných týmů, které při školách vznikaly. V případě MŠ Hellichova takové týmy vytvořily několik krásných modelů Petřínské rozhledny. „Na výsledku je vidět, že se tatínkové a maminky rádi vrátili do dětství,“ dodala radní Prahy 1.

Pochvalu si určitě zaslouží i děti ze ZŠ Vodičkova, které při slavnostní vernisáži zahrály a zazpívaly nádhernou píseň Karla Hašlera, vzdávající hold kráse Prahy, a studentky z Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského, jež připravily módní přehlídku inspirovanou tématem výstavy.

Velký podíl na výsledné podobě velmi zdařilé výstavy měla její koordinátorka, členka školské komise a dlouholetá ředitelka ZŠ nám. Curieových Libuše Vlková, která spolupracovala s oddělením školství ÚMČ Praha 1 pod vedením Michaely Vencové.

Vlastní instalaci pak provedli členové obecně prospěšné společnosti Umění dětem, kteří provozují Galerii umění pro děti GUD. „Práce dětí jsou úžasné a je vidět, že jejich autoři jsou velmi kreativní,“ prohlásil ředitel GUD Jan Šimr s tím, že se sice jedná o soutěžní přehlídku, ale že se vůbec neodvažuje vystavená díla hodnotit, protože všechna jsou krásná.

Galerie umění pro děti GUD vytvořila v části výstavního prostoru interaktivní koutek a všechny děti a rodiče zve na víkendy 27. a 28. ledna a 3. a 4. února, kdy se v prostorách výstavy konají rodinné víkendy s tematickými workshopy.

Výstavu lze zhlédnout do 4. února, a tak si pospěšte, protože to opravdu stojí za to. A až vejdete dovnitř, našlapujte opatrně: modrý koberec, který tam uvidíte, není jen tak ledajaký koberec, ale je to Vltava dělící Prahu 1 i celou výstavu na dva břehy, z nichž jeden je hezčí než druhý.