Zveme srdečně seniory s rodinami a rodiny se seniory na další ročník Dne seniorů pod Petřínem, který se koná v sobotu 17. září 2022 od 13:00 hodin v zahradě nemocnice. Čeká na vás bohatý program, ve kterém jsme nezapomněli ani na aktivity pro ty nejmenší.


V kulturním bloku vystoupí taneční soubor seniorů z Prachatic, zahraje vám kapela DixiBand Městské policie Praha 1.


Na stánku nemocnice si můžete zdarma nechat změřit tlak a zjistit hladinu cukru v krvi, vyzkoušíte si poskytnutí první pomoci.


Více informací k celému programu naleznete v přiloženém letáku.
Den seniorů pod Petřínem se koná pod záštitou radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Mgr. Mileny Johnové a s finanční podporou Praha 1.


Malé občerstvení pro seniory zdarma, přineste dobrou náladu a hezké počasí!


Těšíme se na Vás!