Vážení podnikatelé,

dovolujeme si vám připomenout, že živnost (včetně jejího rozšíření, přerušení, pokračování či zrušení atd.) vyřídíte také online, za předpokladu, že máte zřízenou vlastní datovou schránku nebo používáte zaručený elektronický podpis.

Online služby veřejné správy jsou dostupné např. pomocí Portálu občana. K identifikaci své osoby je možné využít i tzv. bankovní identitu, kterou používáte pro přihlášení do online bankovnictví.

Komunikace s úřady přes datové zprávy je rychlá a zdarma

A navíc při využití elektronických nástrojů tj. za bezpapírové vyřízení živnosti ušetříte! K plnohodnotnému využití online služeb státu si zřiďte vlastní datovou schránku.

Povinně dokládané přílohy, např. souhlas s umístěním sídla*, výpis z rejstříku trestů (občané České republiky nebo osoby s trvalým pobytem na území České republiky nemusí dokládat), doklady o vzdělání a praxi* apod. musejí být opatřeny ověřovací doložkou, o tom, že byly pořízeny z originálu. O autorizovanou konverzi můžete požádat např. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy nebo na pobočkách Hospodářské komory.  Při elektronickém způsobu zpracování živnosti, vám bude průkaz o vzniklé/ udělené živnosti zaslán pouze elektronicky. V případě potřeby disponovat dokladem i v listinné podobě, je opět třeba pro jeho převedení do této podoby využít službu Czech-POINT.

*Tyto doklady nemusí být k další oznamované živnosti doloženy, pokud je podnikatel živnostenskému úřadu doložil po 1. lednu 2015.

Kam dál? Využívejte elektronické podpisy a elektronickou identitu. Poradíme, jak na to | Businessinfo.cz