Čtenářský klub pro děti s odlišným mateřským jazykem v Městské knihovně v Praze učí děti česky.

Hravá odpolední hodinka vždy zaměřená na jedno téma, při které si společně všichni čtou jednoduché příběhy v češtině, vždy spojené s doplňovačkou, hrou nebo vyráběním drobnosti, kterou si děti odnesou domů. Akce se koná každé úterý od 16-17 hodin a je vhodná pro děti od šesti do desíti let.

Akci si užijete, i když neumíte česky. / You will enjoy this event even if you can’t speak any Czech.