Víceúčelové hřiště Na Františku, Praha 1

Areál se nachází vedle Nemocnice Na Františku v Kozí ulici na Praze 1

Nabízená sportoviště

 • umělá ledová plocha o rozměrech 40 x 20m (v létě víceúčelové hřiště s povrchem BERGO – možnost využití hřiště na: házenou, nohejbal, fotbal, tenis, aerobic, gymnastiku, futsal, florbal, hokejbal, softbal, streetbal, netbal, funbal aj.),
 • víceúčelové hřiště (tenis, volejbal, basketbal, nohejbal), atletická rovinka, stolní tenis, minigolf, houpačky, prolézačky, lanová pyramida, horolezecká stěna.

Vybavení areálu

 • komfortní šatny se sprchami a WC, samostatný objekt šaten pro kolektivní sporty

Kontakt na správce sportoviště Na Františku:
+420 604 711 058

Rezervace sportoviště Na Františku:
+420 774 499 773
info@sportnafrantisku.cz

Internetové stránky s aktualizovanými údaji a rezervačním systémem najdete na:
https://www.sportnafrantisku.cz

Sportovní areál Masná

Areál se nachází na rohu ulice Masná a Malá Štupartská, Praha 1, Staré Město

Nabízená sportoviště:

 • velké víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (fotbal, tenis, házená, odbíjená, florbal …)
 • v zimním období (listopad – březen) instalována nafukovací hala
 • malé víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením (nohejbal, volejbal, tenis pro děti …)
 • malé hřiště s umělým povrchem a osvětlením (streetball, basketball …)
 • dětské hřiště s herními prvky

Vybavení areálu

 • prostorné komfortní šatny se sprchami a WC
 • venkovní terasa s výhledem na jednotlivá sportoviště areálu
 • možnost vypůjčení sportovního vybavení pro všechny nabízené druhy sportu

Kontakt na správce sportoviště Masná:
Libor Merenda
+420 775 885 519

Rezervace sportoviště Masná:
info@hristemasna.cz

Internetové stránky s aktualizovanými údaji a rezervačním systémem najdete na:
http://www.hristemasna.cz

Provozní řád sportovišť Na Františku a Masná
 1. Mimo stanovenou provozní dobu jsou areály uzavřeny a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 2. Hlavní vstup pro návštěvníky sportovního areálu je celoročně umožněn vchodem z ulice Kozí v případě hřiště Na Františku a z ulice Malá Štupartská v případě hřiště Masná. Mimo provozní hodiny jsou areály uzamčeny. Vstup do areálů denně otevírá a zavírá správce.
 3. Žáci školy užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy a družiny (od 8:00 do 15:00) jsou povinni řídit se všemi níže uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky přebírá jejich vyučující, případně trenér.
 4. Veřejnost se řídí pokyny správce areálu, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek.
 5. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze ve sportovní obuvi s rovnou podrážkou, řádně očištěnou. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoli typu.
 6. V prostorách areálu platí přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
 7. Z hygienických důvodů je přísně zakázáno vodění psů a jiných zvířat do prostoru sportovního areálu.
 8. Je přísně zakázáno mechanické poškozování povrchu jednotlivých sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení sportovišť a jednotlivých sociálních zázemí atd.
 9. Je zakázáno lézt na areálové oplocení, na konstrukce a oplocení, nacházející se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimku tvoří horolezecké stěny, houpačky a prolézačky, atd.
 10. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru ve vstupu do areálu, provozovatel za odložená kola neručí.
 11. V celém areálu je zakázána jízda na in-linech bruslích.
 12. Sportující návštěvníci mají možnost převlečení v prostoru sociálního zařízení, kde jsou šatny pro muže a ženy včetně WC a sprch. Použití WC a sprch v šatnách je pouze pro sportující.
 13. Lékarnička je pro případ drobného zranění sportujících k dispozici u správce areálu v prostoru recepce.
 14. Úklid a údržbu sportovišť provádějí zaměstnanci správce hřiště. Úklid sportovišť a sociálního zázemí je prováděn denně. Údržba a opravy v areálu jsou prováděny dle potřeby provozovatelem nebo odbornou firmou.
 15. Úpravy prostor hřiště a nasvícení hrací plochy ve večerních hodinách jsou plně v kompetenci správce areálu.
 16. Písek v dětském pískovišti, které je umístěno v zadní části areálu, je vyměňován provozovatelem areálu jedenkrát ročně (platí pouze na sportovišti Masná).
 17. Údržba zelených ploch, sadových úprav a areálových komunikací (kropení) se provádí pravidelně v rámci údržby areálu.
 18. Kontrola vybavení a zařízení sportovišť a herních prvků na DH Masná se provádí denně.
 19. Stav umělých povrchů na jednotlivých sportovištích je kontrolován v rámci pravidelné údržby správcem nebo odbornou firmou. Při opravách je dbáno pokynů výrobců jednotlivých povrchů a zařízení.
 20. Možnost zapůjčení sportovního náčiní je u správce areálu, dle jeho pokynů. Po uplynutí doby pro zapůjčení, se náčiní vrací správci v nepoškozeném stavu.
Seznam dětských hřišť

DH Vrchlického sady

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Hřiště je zrekonstruované v roce 2006. Patří k našim nejhezčím hřištím. Je zajímavě architektonicky navržené herní prvky představují historické objekty v Praze, řeku Vltavu s lodičkami a ZOO. Je velké, herní prvky jsou určené pro malé i větší děti, specialitou tohoto hřiště je lanová dráha. Je tam herní prvek určený pro handicapované děti, je oplocené a hlídané. Na hřišti jsou pro návštěvníky dvě pítka a WC.

DH Františkánská zahrada

Provozní doba:

 • 15. dubna – 14. září: 7:00 – 22:00
 • 15. září – 14. listopadu: 7:00 – 20:00
 • 15. listopadu – 14. dubna: 8:00 – 19:00

Rekonstrukce, která proběhla v roce 2010 plochu dětského hřiště zvětšila. Je hezky architektonicky navržené. Dělí se na dvě části pro malé a větší děti. Je tam pítko a velké pískoviště. Hřiště je součástí Františkánské zahrady, kde je veřejné WC a další dvě pítka.

DH Lannova ulice

Provozní doba:

 • 1. června – 31. srpna: 9:00 – 21:00
 • 1. září – 31. října, 1. dubna – 31. května: 9:00 – 20:00
 • 1. listopadu – 31. března: 10:00 – 18:00

Hřiště je zrekonstruované v roce 2008, je menší určené pro malé děti. V roce 2010 byly na hřiště instalovány nové herní prvky houpačka slunečnice pro nejmenší a domeček. Je oplocené, není hlídané. Na hřišti je pítko, ale není tam WC.

DH Za Haštalem

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Hřiště je zrekonstruované v roce 2008, je menší určené pro malé děti. V roce 2010 byly na hřiště instalovány nové herní prvky houpačka slunečnice pro nejmenší a domeček. Je oplocené, není hlídané. Na hřišti je pítko, ale není tam WC.

DH Slovanský ostrov

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Hřiště prošlo v roce 2006 rekonstrukcí. Je určeno pro malé i větší děti. Je velké a velmi navštěvované. Celá plocha hřiště je ohraničena plotem a všude je zde písková dopadová plocha. V těsné blízkosti je pítko, veřejné toalety s přebalovacím pultem a oblíbený dětský vláček. Hřiště je hlídané a každý den uklízené.

DH Kampa

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 20:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Hřiště je zrekonstruované v roce 2006. Je určeno pro malé děti. Je velmi zajímavě architektonicky navržené. Je tam herní prvek pro handicapované děti. Na hřišti je pítko, WC, je oplocené a hlídané.

DH Pod Karlovým mostem

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

V roce 2008 se na hřišti rekonstruovaly dopadové plochy a lavičky, je v atraktivním prostředí u Karlova mostu. Hřiště je určené pro malé i větší děti, je tam malá lezecká stěna zakomponovaná do herního prvku. Hřiště je velké a travnaté. Je oplocené, není hlídané a není tam WC. Pro osvěžení návštěvníků je tam vybudované nové pítko.

DH Vojanovy sady

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Dětské hřiště je malé, vybudované v parku Vojanovy sady. Je vhodné pro malé děti a děti s handicapem. U hřiště je WC a není hlídané.

DH Klárov

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Dětské hřiště je malé, určené pro malé děti. Je oplocené, není hlídané.

DH Vlašská

Provozní doba:

 • 1. dubna – 31. října: 8:00 – 19:00
 • 1. listopadu – 31. března: 8:00 – 17:00

Starší dětské hřiště s travnatým povrchem je velmi oblíbené u starších i dětských návštěvníků. Nachází se v klidné lokalitě v blízkosti Pražského hradu. Děti mohou využít dvě pískoviště a různé herní prvky. Na hřišti je pítko, je oplocené, ale není hlídané.