Oddělení kontrolně správní zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle živnostenského zákona, vede přestupková řízení o uložení pokuty či sankční řízení o pozastavení provozování nebo o zrušení živnostenského oprávnění.

Oddělení kontrolně správní v roce 2021 např.:
provedlo 538 kontrol
      z toho v 108 případech se jednalo o podněty občanů
vedlo  832 správních řízení
uložilo 15 napomenutí
pozastavilo 66 živností
sankčně zrušilo 562 živnostenských oprávnění
celkem uložilo 304 pokut
      v celkové výši 1.094.500 Kč

Podrobnosti o kontrolní činnosti byly zveřejněny 7. ledna 2022: zde.