Celosvětově proslulý katolický filozof a kněz Tomáš Halík, hudebník a ilustrátor Rychlých šípů Marko Čermák, ale také pětaosmdesátiletá stále aktivní stenografka Jarmila Kopečková anebo její vrstevnice a šiřitelka odkazu prvního československého prezidenta T. G. Masaryka Jindřiška Nevyjelová. Ti všichni včera převzali v Brožíkově síni Staroměstské radnice Ceny Prahy 1. Předali jim je starosta Petr Hejma, 1. místostarosta Petr Burgr a místostarostka Eva Špačková.

„Ceny Prahy 1 udělujeme za významný počin, příkladnou službu či za celoživotní přínos Městské části Praha 1,“ vysvětlil starosta Petr Hejma. Nominace mohou podle jeho slov podávat zejména obyvatelé a živnostníci prostřednictvím zastupitelů Prahy 1.

Letos Cenu Prahy 1 získal známý kreslíř a hudebník Marko Čermák, který již od roku 1968, tedy po smrti ilustrátora Rychlých šípů Jana Fischera, převzal jeho žezlo a Foglarovým příběhům se věnuje dosud. Zároveň byl dlouholetým členem skupiny Greenhorns (Zelenáči). Je považovaný za jednoho z průkopníků hry na pětistrunné banjo. „S Rychlými šípy jsem spolu s kamarády vyrůstal a jsem jim věrný dosud. Mám i tu čest mít několik kreseb Marko Čermáka, a tak jsem o to raději, že ocenění městské části získal i on,“ uvedl při předávání ocenění Petr Hejma.

Druhým laureátem Ceny Prahy 1 je bývalá učitelka, pětaosmdesátiletá, a přesto stále aktivně působící výkonná tajemnice Masarykova demokratického hnutí Jindřiška Nevyjelová. „Snažíme se pořádáním přednášek a výstav, vzděláváním, publikační činností, ale například i každoročním organizováním literární soutěže pro děti udržovat, připomínat a šířit humanitní ideje pana prezidenta Masaryka,“ popsala Jindřiška Nevyjelová. Činnost Masarykova demokratického hnutí i čerstvé nositelky Ceny Prahy 1 ocenila i místostarostka pro školství Eva Špačková. „Zvláště v dnešní době je tato práce velmi záslužná,“ reagovala místostarostka a rovněž bývalá učitelka, která profesní kolegyni ocenění předala.

Velký ohlas v zaplněné Brožíkové síni vzbudila třetí držitelka Ceny Prahy 1, pětaosmdesátiletá, stále činná stenografka Jarmila Kopečková. Ta už od roku 1993 pořizuje stenografické záznamy jednání zastupitelstva Prahy 1. „Vzhledem k tomu, že obvykle trvají 14 až 17 hodin, tak je to od paní Kopečkové opravdu úctyhodný výkon. Je nejen pracovitá, ale i velmi pečlivá a spolehlivá,“ vyzdvihl předávající 1. místostarosta Petr Burgr.

Posledním ze čtveřice oceněných významných osobností první městské části je významný teolog, klinický psycholog, filozof a sociolog, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, katolický kněz a držitel celé řady významných mezinárodních uznání Tomáš Halík. „Je moc milé, když člověk po tolika letech zaznamená uznání i doma, navíc v místě, kde žije a působí. Děkuji. Moc si toho vážím,“ reagoval s úsměvem Tomáš Halík v nadsázce na to, že ocenění za práci a schopnost otevřeně prezentovat své názory a propojovat lidi různých vyznání získává především v zahraničí.

Předání Ceny Prahy 1 v Brožíkově síni Staroměstské radnice moderoval Alexander Hemala a hudebně ho doprovodil chlapecký pěvecký sbor Bruncvík. V průběhu předávání byly navíc průběžně promítány medailonky jednotlivých oceněných osobností.

Tisková zpráva ke stažení – DOC