Pod záštitou radní Ivany Antalové jsme pozvali skupinu zájemců a milovníků historie, architektury a umění tedy přímo sem.


Barokní budova ve Valdštejnské ulici, kde Senát sídlí, patřila kdysi majiteli Albrechtu Václavu Eusebiusovi z Valdštejna, který byl český vojevůdce, politik a vévoda meklenburský, frýdlantský, kníže hlohovský a zaháňský. Stavbu začal stavět v roce 1623 a trvala po sedm let. Albrecht z Valdštejna si tuto rezidenci, kterou se chtěl vyrovnat velikostí, rozlehlostí a okázalostí Pražskému hradu, moc neužil. Více se o něm, jeho době, tehdejší střední Evropě a o začátku třicetileté války můžete dočíst v obsáhlé knize
prof. Josefa Janáčka  „Valdštejn a jeho doba“.

Naši skupinu provázel temperamentní  Martin Kříž, který poutavě vysvětlil úlohu a důležitost senátu. Oživil všem zúčastněným volební systém, stejně tak vznik zákonů, aktuálně prozradil, kde vzniká doporučení a návrh na státní vyznamenání. Mnozí účastníci se dozvěděli, které země a proč senát mají a že existují i takové, které mají parlament o jedné komoře, tedy bez senátu.

Velice zajímavá prohlídka, která všechny přítomné nejen edukovala, ale stejně tak pobavila. Za to patří velký dík panu Křížovi, Senátu Parlamentu České republiky a organizátorce Anetě Ečekové Maršálové.

Akci podporuje MČ Praha 1.