Jen několik let po založení kostela svatého Havla králem Václavem I. v roce 1232 odstartovalo budování Havelského Města. V jeho centru se od počátku nacházelo Nové tržiště, tehdy s délkou 560 metrů a o rozloze přes tři hektary. Původně totiž kromě Havelské ulice, kde i v současnosti stojí stánky trhovců, zahrnovalo také paralelní Rytířskou ulici a Uhelný trh. 

Tržiště tak v srdci Prahy funguje s různými obměnami už téměř 800 let. Roky už ale bohužel oprávněně čelí výtkám místních obyvatel kritizujících kvalitu a rozsah prodávaného zboží a jeho jednoznačné zaměření na turisty. Provozovatel Havelského tržiště je přitom povinen při prodeji upřednostnit sortiment sloužící pro pokrytí potřeb základní občanské vybavenosti, tedy ovoce, zeleninu a ostatní potravinářské a jiné produkty.  

Radniční Komise pro obchod a služby a následně i Rada MČ Praha 1 proto opakovaně žádaly redukci stánků a sortiment, který uspokojí především obyvatele. Na návrh Prahy 1 to také letos v září schválilo vedení hlavního města do tržního řádu. Hlavní město je také pronajímatelem tržiště.

„Havelský trh je významnou lokalitou v rámci Pražské památkové rezervace, což ještě umocňuje jeho dlouhá historie, a zaslouží si proto důstojnou podobu a zboží, které bude kvalitní, pestré a pokud možno z produkce našich farmářů a živnostníků. Tedy přesně to, o co se snažili naši předkové,“ popsal radní Prahy 1 Karel Grabein Procházka, do jehož gesce spadá podpora podnikání.

Vedení radnice podle jeho slov vyzvalo provozovatele k jednání o budoucí podobě tohoto krásného a nyní bohužel nepříliš vlídného místa. Havelský trh proto bude tématem říjnového zasedání Komise pro obchod a služby, na které byl pozván i provozovatel, který prý chce představit svoji vizi dalšího vývoje tržiště.

A jaká je představa radnice? „Myslím, že v Evropě máme dostatek dobrých příkladů trhů, které zapadají do historických center a jsou oblíbeným místem nákupů i setkávání obyvatel z okolí, a to je určitě i přitažlivé pro dobrou a přemýšlivou turistickou klientelu, o kterou nám všem určitě jde,“ popsal Karel Grabein Procházka.

A co si o tom myslíte vy? Jaký by podle vás měl být Havelský trh a jaké zboží by měl nabízet?

Napište nám na e-mail: redakce@praha1.cz.